Drevené edukačné hry a pomôcky inšpirované metódou Montessori

Ako výhradný distribútor značky Stuka Puka Vám ako jediný eshop na slovenskom a českom trhu prinášame tieto kvalitné drevené hry, puzzle a pexesá v slovenskom a v českom jazyku. Počas zábavnej hry si deti trénujú malú motoriku, koncentráciu, predstavivosť a pamäť. Pozorujte deti a ponúknite im to, čo práve potrebujú v štýle hier na našej stránke inšpirovaných práve metódou M. Montessori.

 

Montessori princíp vzdelávania

Je alternatívny výchovno - vzdelávací program, ktorý postupuje podľa zásad navrhnutých lekárkou a pedagogičkou talianskeho pôvodu Máriou Montessori (1879 - 1952) pre prácu s deťmi. Pedagogika typu Montessori je zameraná na podporu dieťaťa pre rozvíjanie jeho poznatkov a nadania. Dieťa je považované za osobnosť od prírody dobrú, ktorá by mala byť vo svojej činnosti dospelými podporovaná. Aktivity dieťa sprevádzajú pre uspokojenie jeho samotné a nie vyučujúceho. Samotné učenie by malo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku dieťaťa.

 

Výučbové princípy Márie Montessori 

Koncept pedagogiky Márie Montessori je odlišný od tradičného vzdelávania. M. Montessori založila svoju výuku na tvrdení, že "Ľudská osobnosť, nie výchovná metóda musí byť braná v úvahu." Dieťa by malo býť rešpektované a považované za samostatne sa rozvíjajúcu sa bytosť.

Montessori

Vlastnú Montessori triedu môžete mať i doma a to sami so svojim dieťatom

V Montessori triede je uplatňovaný princíp pripraveného prostredia. Priestor je usporiadaný do kútikov. Užívaný nábytok je veľkostne prispôsobený potrebám dieťaťa, pričom sa kladený dôraz na jednoduchú manipuláciu s ním. Prostredie dieťaťa v domácom prostredí by malo byť vytvorené tak, aby zodpovedalo potrebám dieťaťa a jeho aktivitám. Kladie sa dôraz na slobodný rozvoj, samostatnosť a tvorivú prácu dieťaťa. Klasické vyučovacie hodiny v Montessori škole neexistujú a to by ste mali aplikovať i v domácom prostredí na základe pozorovania potrieb dieťata a potreby jeho činností a objavovania nových veci.

Hračky

Prihlásenie